Finančná tieseň

Ak Vám hrozí, že v dôsledku nepredvídanej zmeny životnej situácie nebudete schopný hradiť splátky úveru, okamžite nás o tom informujte formou e-mailu na info@sautoleasing.sk, alebo prostredníctvom našej klientskej linky +421 911 033 396. Spoločne sa pokúsime nájsť vhodné riešenie.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×