Stala sa mi nehoda

V prípade, že na predmete financovania došlo k poistnej udalosti, oznámte ju čo najskôr príslušnej poisťovni.

Políciu SR privolajte vždy, ak došlo k dopravnej nehode, pri ktorej hmotná škoda na niektorom z vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo inom majetku prevyšuje čiastku 3 990 €. Polícia SR nemusí byť privolaná za predpokladu, že účastníci nehody sa dohodnú na spôsobe zavinenia. V tomto prípade je nevyhnutné spísať s účastníkmi nehody Záznam o dopravnej nehode. Ak niektorý z účastníkov odmietne spísať záznam o dopravnej nehode alebo sa jedná o odcudzenie vozidla, je nutné Políciu SR privolať vždy.

Vozidlo neopravujte skôr ako po vykonaní obhliadky technikom poisťovne. Oprava vozidla musí byť vykonaná vždy v autorizovanom servise výrobcu.

Počas opravy vozidla ste povinný ďalej hradiť svoje záväzky voči spoločnosti sAutoleasing SK.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×