Chcem zmeniť dátum splatnosti splátok

Nevyhovuje Vám termín splatnosti Vašich riadnych splátok? Požiadajte kedykoľvek o jeho zmenu:

Nový termín splatnosti si môžete stanoviť na ktorýkoľvek deň v mesiaci a Vy tak nemusíte riešiť problémy súvisiace s prípadným nedodržaním termínu splatnosti Vašich záväzkov, ako sú napríklad prípadné poplatky za písomné upozornenie alebo penále za neskoré zaplatenie. Zmena je spoplatnená podľa platného Sadzobníka poplatkov spoločnosti sAutoleasing SK.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×