Chcem prihlásiť nového vlastníka vozidla

Za účelom prihlásenia / odhlásenia spoločnosti sAutoleasing SK ako vlastníka vozidla vždy požiadajte našu spoločnosť o vystavenie plnej moci, bez ktorej nie je možné tieto zmeny na v evidencii vozidiel vykonať.

O vystavenie plnej moci môžete požiadať zaslaním žiadosti  na e-mailovú adresu info@sautoleasing.sk.  Na základe Vašej žiadosti Vám bude zaslaná plná moc vrátane povinných príloh na Vami zvolenú poštovú adresu.

Zmenu zápisu vlastníka vozidla je potrebné zabezpečiť v registri motorových vozidiel, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×